P6-Methode
www.p6-methode.nl
P6-methode (Projectaanpak in zes stappen) De P6-methode is een laagdrempelige methode om projecten succesvol aan te pakken. Ze is te gebruiken door zowel projectleiders als opdrachtgevers, projectleden en andere betrokkenen. Het boek is voor bedrijven, overheden en instellingen en is daarnaast voor studenten in het hoger onderwijs. De methode bevat - na een inleiding - zes stappen om een project aan te pakken. Elke stap heeft To Do lijsten, die worden ingeleid met informatie over de activiteiten of een stukje theorie dat op die plek relevant is. Een uitgevoerde activiteit levert één of meer tussenresultaten op die uiteindelijk samen het projectresultaat vormen. De P6-methode kent de volgende stappen: opstarten van het project inrichten van het project maken van het Plan van Aanpak uitvoeren van het project opleveren van het projectresultaat afsluiten van het project Na de afsluiting kan het projectresultaat worden gebruikt en moet het eventueel worden beheerd.
Projectaanpak in zes stappen
Roel Grit